Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu
Strona głowna  /  Dokumenty
Dokumenty

 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2017/2018

 

 

 

PODSUMOWANIE PRACY PRZEDSZLOKA W I SEMESTRZE 2017/2018

 

 

 

 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI  ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

  

 

 

                    STATUT PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W SUPRAŚLU

 

 

 

 

REGULAMIN PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W SUPRAŚLU

  

 

 

 
  
 
 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU PRZEDSZKOLNEGO

1. Osobom postronnym nie wolno przebywać w ogrodzie bez zezwolenia dyrektora przedszkola.

2. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą przebywać na placu jedynie pod opieką osób dorosłych.

3. Z placu można korzystać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Zabrania się w szczególności:

 - niszczenia urządzeń zabawowych

- zaśmiecania terenu

- jazdy na rowerze

 - wchodzenia na dach oraz górne elementy konstrukcji obiektów

 - gry w piłkę w sposób zorganizowany

 - wprowadzania psów

6. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania spokoju i porządku oraz są odpowiedzialne za wszelkie szkody przez siebie wyrządzone.

 
 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-02-16