Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu
Strona głowna  /  Rada Rodziców
Rada Rodziców

    Drodzy Rodzice!

1.

Przypominamy o wpłatach na Fundusz Rady Rodziców na rok szkolny 2016/17. Jednocześnie serdecznie dziękujemy za dokonane już wpłaty.

Wszystkie pieniądze zasilające w/w Fundusz zwracane są naszym dzieciom, jako wsparcie działalności statutowej przedszkola (zgodnie z art. 54 Ustawy o systemie oświaty).

Wysokość wpłaty wynosi 50 zł za pierwsze dziecko oraz 30 zł za drugie (za każde następne dziecko nie przewidujemy wpłat).

Przypominamy, że składki można dokonywać – także w ratach – na konto:
Bank Spółdzielczy w Supraślu 71 8060 0004 0680 1485 20000010.
 
2.

Przypominamy również o możliwości wspierania Funduszu Rady Rodziców darowiznami. Jak w przypadku wpłat na w/w Fundusz dziękujemy bardzo za już przekazane darowizny.
 
 
Mile widziane są także wszelkie inne formy zaangażowania w organizację naszych przedsięwzięć.
  
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres e-mail:  rada.rodzicow.suprasl@gmail.com.
 
 
 
Rada Rodziców
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II w Supraślu
 
 

**************************************************************************************************************

DRODZY RODZICE!

 Informujemy, iż składka na ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 40 zł.

 

Prosimy o uregulowanie wpłaty do dnia 15.10.2016r.
 
 Poniżej w załącznikach zamieszczamy informacje o ubezpieczeniu NNW dla naszego Przedszkola:
  
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (OWU)
   POSTANOWIENIA DODATKOWE
 
 
****************************************************************************************************************************
  
Chcielibyśmy przedstawić Państwu protokoły z posiedzeń Rady Rodziców.
Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.
 
Protokół z posiedzenia rady rodziców w dn. 19.05.2016r.
 
PROTOKÓŁ Z PIERWSZEGO POSIEDZENIA RADY RODZICÓW w dn. 15.09.2015r 
 
 
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW w dn. 21.09.2015r.
 
 
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW w dn. 18.11.2015r.
 
 
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW w dn. 10.02.2016r.
 
 
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW w dn. 19.05.2016r.
 
 
 
 

  


Ostatnia aktualizacja: 2016-09-23