Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 
 
 
 O naszym przedszkolu...
  

 

Nasze Przedszkole znajduje się w północno-wschodniej części Polski, w małym malowniczym miasteczku Supraśl. Mieści się w zbudowanym specjalnie do tego celu wolnostojącym budynku, a otoczone jest pięknym, bogatym w zieleń, zagospodarowanym ogrodem z drewnianymi i metalowymi urządzeniami do zabaw oraz 3 piaskownicami. Placówka wyposażona jest w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne i sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych. Dysponujemy 6 salami dydaktycznymi dla dzieci (wraz z sanitariatami), salką multimedialną, dużą salą zajęć i zabaw ruchowych, gabinetem do terapii pedagogicznej i logopedycznej, salką do prowadzenia zajęć z religii i języka angielskiego, szatnią dla dzieci oraz pomieszczeniami kuchennymi i administracyjnymi. W naszej placówce działa system monitoringu, co sprawia, że dzieci są bezpieczne a my mamy pewność, że nasze pociechy odbierane są przez swoich rodziców/opiekunów.

 

 Przedszkole nasze należy do sieci placówek promujących zdrowie, jest otwarte na potrzeby Dzieci i ich Rodziców, wspiera rozwój intelektualny, fizyczny oraz aktywność twórczą Dzieci, promuje zdrowy tryb życia. Zapewniamy opiekę dydaktyczno - wychowawczą na światowym poziomie. W naszym Przedszkolu Dzieci są radosne, pogodne, ciekawe świata.

 

 Wobec Rodziców pełnimy funkcję doradczą, wspieramy ich działania wychowawcze, świadczymy specjalistyczną pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych Dziecka (psycholog, pedagog specjalny, logopeda, rehabilitant ruchowy, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna). Ściśle współpracujemy z Rodzicami, każdego roku wspólnie uzgadniamy kierunki i zakres działań wychowawczych, na bieżąco informujemy o postępach Dziecka, prowadzimy punkt informacyjno-konsultacyjny dla wszystkich Rodziców Dzieci w wieku od 3 do 7 lat z terenu Gminy Supraśl, współpracując z Powiatową Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Białymstoku.

 

 
Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku

 

w godz. od 630 do 1700

 

 

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Beata Grochowska - Surowiec

 
 
 
 

 

Nasze oddziały:

 

 

 

oddział I „KRASNOLUDKI” dzieci 3-letnie
 nauczycielki: Wiesława Chorąży, Małgorzata Szypluk

 

 
 
 
 oddział II „MUMINKI” dzieci 4-letnie
 nauczycielki: Joanna Lisowska, Urszula Halicka 
 
 

 

 

oddział III „GUMISIE” dzieci 5-letnie
 nauczycielki: Grażyna Dorota Rowińska, Małgorzata Prymaka
 

 

 
 
 oddział IV „SMERFY” dzieci 6-letnie
 nauczycielki: Bożena Kercher, Anna Puławska
 
 
 
 
oddział V „PSZCZÓŁKI” dzieci 4/5-letnie
 nauczycielki: Anna Czyżewska, Joanna Bereś
 
 

 

 oddział VI "ELFY" dzieci 5/6 -letnie
 nauczycielki: Elżbieta Pasich, Marta Czaban
 
 
 
oddział VII "KACZUSZKI" dzieci 2/3 -letnie
 nauczycielki: Karolina Szczepańska, Magdalena Sokołowska
 
 
 
 
Pedagog - Justyna Kowalewska
Logopeda - Beata Grochowska - Surowiec
 
 
 
 
Nauczyciel gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej z rehabilitacją - Magdalena Olifieruk 
 
 
 
 
 Nauczyciel języka angielskiego - Małgorzata Narożna
 
 
 
Nauczyciel rytmiki - Renata Zbierajewska
Nauczyciel rytmiki z elementami tańca ludowego - Elżbieta Trochimowicz
 
 
 
Instruktor nart biegowych - Magdalena Olifieruk
 
 
  
 
Nauczyciel religii katolickiej - Siostra Daniela
Nauczyciel katechezy prawosławnej - Piotr Nierodzik

 

 
 
TERMINARZ KONSULTACJI
 
Z NAUCZYCIELAMI 
 
 
 (PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE UMÓWIENIE SPOTKANIA)
 
Dyrekcja przedszkola przyjmuje interesantów
we wtorki i czwartki w godzinach 15.00 - 16.00
 
Nazwa grupy Dzień konsultacji Godziny konsultacji
"Kaczuszki" 2/3-latki    
"Krasnoludki" 3-latki   16.00 - 16.30
"Muminki" 4-latki poniedziałek 16.30 - 17.00
"Pszczółki" 4/5-latki   16.30 - 17.00
"Gumisie" 5-latki   17.00 - 17.30
"Elfy" 5/6-latki   16.00 - 16.30
"Smerfy" 6-latki   16.00 - 16.30
     
Specjaliści    
pedagog   14.00 - 14.30
logopeda   15.00 - 15.30
nauczyciel gimnastyki korekcyjnej   14.00 - 14.30

 

 

 

 

 

 MISJA PRZEDSZKOLA

   

   Jesteśmy przedszkolem, które wyposaża dzieci w system wartości uniwersalnych.  

   Istniejemy po to, aby w atmosferze odpowiedzialności, uczciwości i kreatywności tworzyć wychowankom warunki do budowania poczucia własnej wartości i pozytywnego obrazu samego siebie.

 
    Struktura przedszkola opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy trzech podmiotów: nauczycieli, dzieci i rodziców. Podstawą naszego działania jest tworzenie środowiska przyjaznego dzieciom, pozwalającego na wszechstronny rozwój osobowy, intelektualny, psychiczny, zdrowotny  i społeczny.

 

  Jesteśmy przekonani, że nasi wychowankowie są dobrze przygotowani do rozpoczęcia nauki  w szkole.

 

     Promujemy środowisko, w którym żyjemy a dzieci poznają je i dostrzegają jego piękno.

 Uważamy, że realizacja naszych założeń zapewni nam satysfakcję a dzieciom i ich rodzicom zadowolenie.

 

 


 

 

Ostatnia aktualizacja: 2017-09-26